Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ MINH HẢI.
  • Địa chỉ: Xóm 7, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định.
  • Điện thoại: 03503764789; Fax: 03503.764.987
  • Email: congtycokhiminhhai@gmail.com
  • Số tài khoản: 4801 0000 2550 30
  • Tại ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam Định _ Phòng giao dịch huyện Xuân Trường